Tai ung dung trung dien thoai LG G2 cung Mstore
   Tu 20/1 den 28/2/2014 dich vu Mstore trien khai chuong trình  “Mung Tet Giáp Ngo 2014” dành cho tat ca thuê bao di dong Viettel.  Tham gia chuong trình, khách hàng có co hoi trúng thuong 01 dien thoai LG G2 tri giá hon 12 trieu dong, 02 USB Dcom 3G Viettel  E173Eu-1 tri giá 580.000 dong và 02 the cào menh giá 100.000 dong
De tham gia chuong trình, khách hàng chi can soan tin tai ung dung nam trong danh sách sau:
 STT   TÊN UNG DUNG  CÚ PHÁP  (gui toi)DAU SO  GIÁ TIEN 
 1 Doc báo Mobinews  TAI MBP5028 189 0 vnd 
 2 Tat cua cung Hoàng Dao TAI MBP2193  189  15.000 vnd 
 3  Bài thuoc gia dình TAI MBP962 189 5.000 vnd
4  Câu do vui, do meo TAI MBP2976  189  15.000 vnd
 5  Bói hoa tay TAI MBP2038 189 10.000 vnd
6 Tuong so TAI MBP1794 189 15.000 vnd
7 Dau truong IQ TAI MBP834 189 5.000 vnd
8  Lich van niên TAI MBP752 189 5.000 vnd
 
   *   Mstore là kho ung dung dành cho dien thoai di dong duoc cung cap boi Viettel. Khách hàng có the truy cap vào trang web/wap http://mstore.vn  tu máy tính hoac dien thoai di dong de xem, tai và gui tang các ung dung.
   Chi tiet truy cap wapsite http://mstore.vn.
 
Cac tin da dua
Ve trang truoc